občina kidričevo občinski svet občinska uprava obrazci in vloge razpisi in objave

Stranke v občinskem svetu

 desus
   
   

Občina kidričevo

Kopališka ulica 14
2325 Kidričevo
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 799 06 10
Telefaks: 02 799 06 19

URADNE URE


v dopoldanskem času

v ponedeljek in sredo med 8. in 12. uro
v petek med 8. uro in 13. uro

v popoldanskem času
v ponedeljek med 13. uro in 15. uro
v sredo med 13 . in 17 . uro
v petek med 8. uro in 13. uro

Zbirni center Kidričevo

torek, četrtek 10.00 – 18.00 ure
sobota 8.00 – 13.00 ure
Več informacij

Občinska blagajna

Odprto vsako sredo
od 8:00 do 12:00 in od 13:00 do 16:00.
Več informacij

Vabilo na 16. redno sejo

 

Štev. 032-1/2014

Dne  18.10.2016

 

V  A  B  I  L  O

Sklicujem 16. redno sejo občinskega sveta Občine Kidričevo, ki bo v

torek, 25. oktobra 2016 ob 17. uri v sejni sobi Dvorca Sternthal

Pregled in potrditev zapisnika 15. redne seje občinskega sveta Občine Kidričevo

Predlog dnevnega reda:

 1. Trendi varnostnih pojavov na območju Občine Kidričevo v letu 2015
 2. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za enoto urejanja prostora ST20, CI10 in CI11 Gramoznica Pleterje (črpanje gramoza-zahodni del), združena obravnava
 3. Odlok o ustanovitvi javnega podjetja Komunala Slovenska Bistrica, podjetje za komunalne in druge storitve, d.o.o., druga obravnava
 4. Statut Občine Kidričevo, prva obravnava
 5. Proračuna Občine Kidričevo za leto 2017, prva obravnava
  1. Načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2017
  2. Sklep o določitvi skupne vrednosti nepredvidenih pravnih poslov, ki niso zajeti v Načrtu ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2017
  3. Letni program prodaje občinskega finančnega premoženja za leto 2017
 6. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola dr. Ljudevita Pivka Ptuj, prva obravnava
 7. Program opremljanja stavbnih zemljišč za območje Občine Kidričevo, prva obravnava
 8. Predlogi odbora za gospodarjenje s premoženjem Občine Kidričevo
  1. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra, parc. št. 704/15, k.o. Apače
  2. Sklep o pridobitvi grajenega javnega dobra, k.o. Župečja vas
  3. Sklep o oddaji nepremičnine v najem
  4. Sklep o prodaji nepremičnine, parc. št. 1377, k.o. Lovrenc na Dr. polju
  5. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra, parc. št. 1256 k.o. Šikole
  6. Sklep o oddaji nepremičnine, parc. št. 1256, k.o. Šikole v najem
  7. Predlog za ureditev meje med Ljudmilo Čelofiga in Občine Kidričevo
 9. Soglasje k odstopu v.d. direktorja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo
 10. Soglasje k imenovanju v.d. direktorja Vzdrževanje in gradnje Kidričevo
 11. Končno poročilo nadzornega odbora o opravljenem nadzoru – polletna realizacija proračuna Občine Kidričevo za leto 2016
 12. Vprašanja in pobude

Prosim za sigurno in točno udeležbo

Gradivo se nahaja na :

www.kidricevo.si/javno/obcinskisvet/Gradivo_16_redna_seja.zip

Manjkajoča gradiva vam bomo poslali naknadno.

 

                                                                                                                             Anton Leskovar;

                                                                                                                             župan

                                                                                                                             Občine Kidričevo

Vabljeni:

Policijska postaja Ptuj

David Merc, kandidat za direktorja

Vzdrževanje in gradnje Kidričevo

Občinska uprava