Proračun

Vsebina - Odlok o proračunu Občine Kidričevo za leto 2012

Vsebina - Letni načrt ravnanja s stvarnim premoženjem Občine Kidričevo za leto 2012

Vsebina - Odlok o rebalansu proračuna Občine Kidričevo za leto 2011

Vsebina - Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2010

Vsebina - Zaključni račun proračuna Občine Kidričevo za leto 2009

Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2008

Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2007

Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2006
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2005

Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2004
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2003
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2002
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2001
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 2000
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1999
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1998
Vsebina - Odlok o zaključnem računu proračuna Občine Kidričevo za leto 1997