Odbor za kmetijstvo in gozdarstvo

Obravnava razmere na področju kmetijstva, pogoje za razvoj in pospeševanje kmetijske proizvodnje.

Člani odbora:

  • Milan Fideršek, Zg. Jablane 16, predsednik
  • Marjan Petek, Apače 57, član
  • Jožef Pleteršek, Mihovce 60/a, član
  • Srečko Lah, Pongerce 28/c, član
  • Lidija Mlinarič, Kidričevo, Mladinska ul. 6, članica