KONČNO POROČILO O OPRAVLJENEM NADZORU PODJETJA VZDRŽEVANJE IN GRADNJE

V priponki.