Komisija za prodajo občinskega stvarnega premoženja

Vodenje postopkov razpolaganja z občinskim stvarnim premoženjem v skladu z veljavno zakonodajo.

Člani komisije:
  • Mag. Egon Repnik, univ. dipl. prav. – predsednik
  • Danijel Zajc – član
  • Branko Valentan – član