Elaborat o določitvi cen

Elaborat o določitvi cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod, sprejet na 10. korespodenčni seji. Cene iz elaborata veljajo od 1.7. 2013 dalje.