Obrazec za oprostitev okoljske dajatve

Vloga za oprostitev plačevanja okoljske dejatve za kmetijsko dejavnost.