Računovodstvo

Finančno-računovodska služba opravlja dela in naloge na naslednjih področjih:
 
tatjanaRacunovodstvo
Informacije:

Tatjana Kačičnik, u.d.e., višja svetovalka župana,
e-pošta: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Za ogled potrebujete Javascript, da si jo ogledate.
Telefon: 02 799 06 14
GSM: 041 858 650
Računovodstvo:
 • Priprava predloga proračuna in rebalansa proračuna,
 • Izvaja finančno poslovanje,
 • Vodi računovodstvo za občino,
 • Vodi blagajniško poslovanje,
 • Izdeluje zaključni račun in premoženjsko bilanco ,
 • Sodeluje z ostalimi službami pri pripravi in izvajanju določenih nalog,
 • Sodeluje z resornim ministrstvom ter neposrednimi in posrednimi porabniki občinskega proračuna.

 Finance:
 • plačilni promet občine Kidričevo,
 • salda-konti ( knjiženje plačil),
 • knjiženje banke,
 • vodenje blagajne,
 • obračun in priprava plač, sejnin komisij,  odborov in občinskega sveta, obračun pogodbenega dela,
 • avtorskih pogodb, potnih nalogov, delo družinskega  pomočnika,
 • likvidatura (vnašanje računov v vhodno knjigo, razdeljevanje referentom v podpis, likvidatura),
 • izdaja in izpolnjevanje naročilnic,
 • naročanje čistilnega, reprezentančnega materiala, pisarniškega materiala,
 • fakturiranje (izdaja računov).
 Informacije:

Dragica Kaiser, e.t., referent,
Telefon: 02 799 06 15
GSM: 041 467 721