VLOGA ZA IZDAJO DOVOLJENJA ZA POPOLNO ALI DELNO ZAPORO OBČINSKE CESTE

.