VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA ZA POSEG V VAROVALNI PAS OBČINSKE CESTE

.