VLOGA ZA IZDAJO ODLOČBE O ODMERI KOMUNALNEGA PRISPEVKA

.