SPREMEMBA LASTNIŠTVA ALI UPORABNIKA NEPREMIČNINE ZA NAPOVED ODMERE NUSZ

.