VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA, DA OBČINA NE UVELJAVLJA PREDKUPNE PRAVICE NA KULTURNIH SPOMENIKIH

.