POBUDA ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

.