VLOGA ZA IZDAJO POTRDILA O NAMENSKI RABI ZEMLJIŠČA

v priponki.