Občinske nagrade in priznanja

Listina »častni občan« – podeljuje jo občinski svet Občine Kidričevo s sklepom na predlog komisije za priznanja in odlikovanja. Podeljuje jo občanom Občine Kidričevo in drugim državljanom Republike Slovenije ter državljanom drugih držav, ki so z izjemnim delovanjem in s stvaritvami na področju gospodarstva, znanosti in umetnosti, športa, kulture in humanitarnih dejavnosti prispevali k razvoju, ugledu in promociji občine ter zagotovili njen trajen pomen.
 
Plaketa - priznanje, ki ga občinski svet Občine Kidričevo podeljuje za izjemne uspehe na posameznih področjih dela in življenja.
 
Grb - priznanje, ki ga podeljuje župan Občine Kidričevo državljanom in pomembnejšim osebam iz javnega življenja ali ob obisku v občini kot znak pozornosti in zahvale za pomoč pri razvoju občine. Le v izjemnih primerih lahko župan podeli grb podjetjem, zavodom ali drugim organizacijam, organom ali društvom za izjemne zasluge, dosežke in dejanja, ki pomenijo pomemben prispevek k razvoju in ugledu občine. Podeljuje jih tudi ob njihovih pomembnih jubilejih.