Strnišče

Člani odbora:

  •   Leon Karlovčec, Strnišče 17/c, predsednik
  • Nevenka Ivančič, Strnišče 23/a, namestnica predsednika
  • Krste Grubač, Strnišče 17/b, član