Stražgojnca-Gaj pri Pragerskem

Člani odbora:

  • Jožef Čelan, Sp. Gaj pri Pragerskem 43, predsednik
  • Frančišek Hergan, Stražgonjca 19, namestnik predsednika
  • Jožef Goričan, Stražgonjca 36, član