Šikole

Člani odbora:
  • Jožef Kirbiš, Šikole 34
  • Robi Dolenc, Šikole 77
  • Bogdan Babšek, Šikole 9