Pongerce

Člani odbora:

  •          Franc Horvat, Pongrce 13, predsednik

  •           Dragica Vek, Pongrce 35, namestnica predsednika

  •          Marjan Krajnc, Pongrce 32/a, član