Zbori občanov

Župan Anton Leskovar sklicuje zbore občanov na temo obrazložitve cen odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

Terminski plani zborov občanov so sledeči:

- 19.8.2013 ob 20:00 v prostorih PGD Šikole za naselja Stražgonjca, Sp. Gaj pri Pragerskem, Šikole in Pongrce.
- 20.8.2013 ob 20:00 v dvorani v Lovrencu za naselja Pleterje, Župečja vas in Lovrenc.
- 21.8.2013 ob 17:00 v prostorih OŠ Kidričevo za naselja Strnišče, Kidričevo in Njiverce.
- 21.8.2013 ob  20:00 v dvorani Kungota za naselje Kungote.
- 26.8.2013 ob 20:00 v prostorih OŠ Cirkovce za naselja Sp. in Zg. Jablane, Cirkovce, Dragonja vas in Mihovce.
- 28.8.2013 ob 20:00 v prostorih PGD Apače za naselje Apač.