Zapisniki rednih sej Krajevnega odbora Starošince

Zapisniki 1., 2., 3. in 4. seje Krajevnega odbora Starošince.