Zapisnika 1. in 2. redne seje Krajevnega odbora Stražgonjca-Gaj

Zapisnika 1. in 2. redne seje Krajevnega odbora Stražgonjca-Gaj.