Lovrenc na Dr. polju

Člani odbora:

  •          Slavko Pulko, Lovrenc na Dr. polju 50, predsednik

  •         Valerija Medved, Pleterje 21, namestnica predsednika

  •        Janez Zafošnik, Lovrenc na Dr. polju 121/b, član

  •         Andrej Peršuh, Pleterje 40, član

  •         Anton Planinšek, Župečja vas 2, član