ZAPISNIK 4. REDNE SEJE KRAJEVNEGA ODBORA KIDRIČEVO

Zapisnik seje je v priponki.