Zapisnik 2. redne seje Krajevnega odbora Jablane, ki je bila dne 9.9.2015

V priponki.