Jablane

Člani odbora:

  •           Janez Čelofiga, Spodnje Jablane 41, predsednik

  •           Stanislav Dobnik, Zgornje Jablane 22, namestnik predsednika

  •          Anton Dolenc, Zgornje Jablane 37, član

Anton Dolenc, Zg. Jablane 37

Andrej Poredoš, Sp. Jablane 18

Bogdan Potočnik, Sp. Jablane 5