ZAPISNIK 2. REDNE SEJE KRAJEVNEGA ODBORA CIRKOVCE

2. redne seje Krajevnega odbora Cirkovce je bila  8. 11.2011.

Zapisnik seje je v priponki