Ločeno zbiranje odpadkov(termini 2012)

V mesecu maju tudi Občina Kidričevo prične z ločenim zbiranjem odpadkov.  Objavljamo termine odvozov za posamezne skupine naselij/ulic:
Termin 1  
   
Vrsta Naselje
KIDRIČEVO - ostalo STAROŠINCE
KIDRIČEVO   - ostalo STRAŽGONJCA
KIDRIČEVO - ostalo ŠIKOLE
KIDRIČEVO   - ostalo PONGRCE
KIDRIČEVO - ostalo ZGORNJE JABLANE
KIDRIČEVO   - ostalo SPODNJE JABLANE
KIDRIČEVO - ulice_bloki ČUČKOVA ULICA
KIDRIČEVO   - ulice_bloki KAJUHOVA ULICA
KIDRIČEVO - ulice_bloki KOPALIŠKA ULICA
KIDRIČEVO   - ulice_bloki MLADINSKA ULICA
KIDRIČEVO - ulice_bloki ULICA BORISA KRAIGHERJA
KIDRIČEVO   - ulice_bloki VLAHOVIČEVA ULICA
   
Termin 2  
   
Vrsta Naselje
KIDRIČEVO - ostalo CIRKOVCE
KIDRIČEVO   - ostalo DRAGONJA VAS
KIDRIČEVO - ostalo MIHOVCE
KIDRIČEVO   - ostalo PLETERJE
KIDRIČEVO - ostalo ŽUPEČJA VAS
KIDRIČEVO   - ostalo KUNGOTA PRI PTUJU
   
Termin 3  
   
Vrsta Naselje
KIDRIČEVO - ostalo STRNIŠČE
KIDRIČEVO   - ostalo LOVRENC NA DRAVSKEM   POLJU
KIDRIČEVO - ostalo APAČE
   
Termin 4  
   
Vrsta Naselje
KIDRIČEVO - ulice_hiše CESTA NA HAJDINO
KIDRIČEVO   - ulice_hiše CESTA V NJIVERCE
KIDRIČEVO - ulice_hiše INDUSTRIJSKO NASELJE
KIDRIČEVO   - ulice_hiše KOLODVORSKA ULICA
KIDRIČEVO - ulice_hiše LACKOVA ULICA
KIDRIČEVO   - ulice_hiše LOVRENŠKA CESTA
KIDRIČEVO - ulice_hiše NJIVERCE - VAS
KIDRIČEVO   - ulice_hiše OB GOZDU
KIDRIČEVO - ulice_hiše OB ŽELEZNICI
KIDRIČEVO   - ulice_hiše PREŠERNOVA ULICA
KIDRIČEVO - ulice_hiše PROLETARSKA ULICA
KIDRIČEVO   - ulice_hiše TOVARNIŠKA CESTA
KIDRIČEVO - ulice_hiše ULICA NIKOLE TESLE
KIDRIČEVO   - ulice_hiše VEGOVA ULICA