Dokumentacija za javni razpis za podelitev koncesije za opravljanje izbirne lokalne gospodarske javne službe distribucije toplote na območju Občine Kidričevo

Dokumentacija v priponkah.