PREDNOSTNA LISTA ZA DODELJEVANJE STANOVANJ

V priponki.