Poziv za organizacijo srečanja krajanov ob občinskem prazniku 2017

 

Poziv za organizacijo srečanja krajanov ob občinskem prazniku 2017

 

Občina Kidričevo poziva društva v občini Kidričevo, ki bi v letu 2017 izvedla srečanje krajanov občine Kidričevo ob občinskem prazniku občine Kidričevo, da podajo pisne vloge.

Srečanje krajanov bo v nedeljo, 25. 6. 2017, po osrednji prireditvi v Parku mladosti v Kidričevem.

Vloga za organizacijo prireditve mora vsebovati: - podatke o organizatorju – interesentu,

-odgovorno osebo s telefonsko številko.

Občina Kidričevo bo organizatorju prireditve nudila:

-brezplačno uporabo šotora,

-hrano na prireditvi (vol na žaru za vse udeležence prireditve),- plačilo ansambla v višini do največ 2.000 evrov.

Organizator prireditve mora zagotoviti:

-zadostno število oseb za postavitev in pospravljanje šotora,

-vse prevoze (šotora, pijače, miz, klopi …),

-zadostno število oseb za strežbo hrane in pijače,

-poskrbi za ansambel,

-zadostno število miz in klopi,

-poskrbi za varnost na sami prireditvi,

-prijavo prireditve pri pristojnih organih in institucijah,- druge naloge in opravila, ki so potrebna za izvedbo prireditve.

Rok za oddajo pisnih vlog je 31. 8. 2016. Vloge je potrebno poslati v zaprti kuverti na naslov: Občina Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, s pripisom »Ne odpiraj – prijava za srečanje krajanov 2017«.

Pred izbiro organizatorja bo z interesenti opravljen razgovor.

Dodatne informacije interesenti dobijo pri Zdenki Frank, tel. 041 746 956.