Dragonja vas

Število prebivalcev

174

Moški

73

Ženske

101

Površina naselja, km2

2,6

Gostota prebivalstva, preb/km2

67

Število družin

55

Število gospodinjstev

53

Povprečna velikost gospodinjstev

3,3

Število stanovanj

55